Na podlagi od 10. do 15. člena statuta Ženskega nogometnega kluba Radomlje, so napisana osnovna pravila, ki veljajo za igralke, njihove skrbnike oziroma zakonite zastopnike, trenerje in vse člane ŽNK Radomlje:


OSNOVNA PRAVILA ŽENSKEGA NOGOMETNEGA KLUBA RADOMLJE


1. SPLOŠNE DOLOČBE
Osnovna pravila ŽNK Radomlje so namenjena urejanju odnosov med igralkami, njihovimi skrbniki oziroma zakonitimi zastopniki, trenerji, vodstvom kluba in ostalim člani kluba. So vodilo obnašanja vseh akterjev v nogometni igri ter kažejo vrednote vseh članov v ŽNK Radomlje. Uporabljajo se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve določb Statuta ŽNK Radomlje, pravil nogometne igre, predpisov NZS, pravil športnega obnašanja ter drugih disciplinskih kršitev znotraj tekmovanj in procesa treninga. Nepoznavanje pravil ne izključuje disciplinske odgovornosti.

2. PRAVILA TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOT IN FAIR PLAY-a
Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in ravnotežen razvoj se v ŽNK Radomlje držimo naslednjih pravil:
1. Otroka ne silim v šport!
2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair play-a! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom!
9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

3. ŠPORTNA OPREMA IGRALK
Športno opremo igralk predstavljajo nogometni čevlji (za umetno travo, naravno travo, športno dvorano), ščitniki, nogavice za ščitnike, kratke hlače, majica. V primeru slabega vremena spadajo v športno opremo tudi trenirka, vetrovka, kapa in rokavice. Športna oprema in njena uporaba je obvezna pri vadbi nogometa na igriščih Športnega parka Radomlje. V primeru poškodbe in neuporabi zahtevane športne opreme igralka vadi na lastno odgovornost. Nakit, denar, mobiteli in ročne ure ne sodijo k športni opremi. Zato jih pustite doma ali jih zaupajte trenerju. Za izgubljene oziroma ukradene predmete v klubskih prostorih ŽNK Radomlje, klub ne odgovarja.

4. KLUBSKI INVENTAR
Klubski prostori z garderobami, igrišči, pripomočki, rekviziti so del kluba in vsi, ki so člani nogometnega kluba morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let. Garderobe so namenjene preoblačenju igralk in sestankom pred tekmo. V njih se igralke preoblačijo in pustijo svojo opremo med treningom. Zadrževanje v garderobah izven terminov treninga ni dovoljeno razen v primeru dogovora s trenerjem oziroma oskrbnikom. Namerno poškodovanje klubske lastnine spada med prekrške pravil kluba in vso škodo poravna povzročitelj. Skrb za čistočo in urejenost okolice kluba naj bo vedno prisotna. (čiščenje nogometnih čevljev, pripomočkov, ….)

5. PREVOZI NA TRENING IN TEKMOVANJA
Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja. V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz klub in s tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj. V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani ŽNK Radomlje pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.

6. SVET STARŠEV
Iz posamezne ekipe v svetu staršev našega kluba delujeta dva (2) starša iz posamezne ekipe. Predstavniki staršev aktivno sodelujejo pri delovanju kluba. Min. dvakrat letno se sestanejo na srečanju predstavnikov vseh ekip, po potrebi in predhodnem dogovoru so lahko prisotni tudi na mesečnih sestankih trenerjev. Eden izmed teh dveh staršev po dogovoru s trenerjem opravlja tudi vlogo predstavnika ekipe in nudi pomoč trenerju (vse dejavnosti, ki jih mora opraviti predstavnik kluba na tekmah, pisanje zapisnikov, pobiranje vadnine, naročil opreme, prijavnic/denarja za priprave, ...). Igralka, katere starš opravlja vlogo predstavnika ekipe, je v celoti opravičena plačila mesečne vadnine.

7. VADNINA
Po sklepu občnega zbora z dne 30.6.2014, mesečna vadnina od 1.8.2014 dalje znaša 40,00 EUR in se poravna za tekoči mesec. V primeru odsotnosti igralke na več kot 75% aktivnosti (treningih in tekmah) v tekočem mesecu in predhodni obveščenosti trenerja o vzroku izostanka (bolezen, poškodba, daljše potovanje, šolske obveznosti, …), se plača znižana vadnina v znesku 20,00 EUR za tekoči mesec. V primeru neobveščenosti trenerja o razlogih za odsotnost igralke na treningih, se plača polna mesečna vadnina. Trener pobira vadnino in vodi evidenco ter seznam plačnikov. Ob prejemu plačila je obvezujoče, da trener napiše in izda potrdilo o plačilu. Vadnina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba. V kolikor iz iste družine trenira več deklet, se za eno plača polna vadnina v znesku 40,00 EUR, za preostala dekleta pa po 30,00 EUR. Primer: Če iz iste družine trenirata dve dekleti, se za obe plača mesečna vadnina v vrednosti 70,00 EUR (40,00 + 30,00 EUR). Znesek znižane vadnine v primeru večih deklet iz iste družine se ne spreminja.

8. ČLANSTVO IN ČLANARINA
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki s pisno pristopno izjavo izrazi željo postati član kluba, plača letno članarino, sprejme ta pravilnik in se ravna po njem. Člani kluba so vpisani v evidenco članov in plačujejo letno članarino v višini in na način, kot jo določi občni zbor kluba, ter prejmejo članske izkaznice. V klubu imamo tri možnosti članskih izkaznic s pripadajočimi ugodnostmi oz. obveznostmi (brezplačen vstop na tekme, popusti pri najemu kapacitet v ŠP Radomlje, …):
- Modra izkaznica – Član kluba (20,00 EUR)
- Srebrna izkaznica – Prijatelj kluba (50,00 EUR)
- Zlata Kartica – Podpornik kluba (sponzorji in donatorji)
Vse igralke so obenem tudi članice kluba in s tem zavezane k plačilu letne članarine. 

9. TRENINGI IN TEKME
Pravočasno prihajanje na treninge je eden izmed sestavnih delov treninga. Zato naj igralke prihajajo na trening vsaj 15 minut pred začetkom treninga, da se lahko v miru pripravijo na trening. S tem se tudi omogoči nemoteno delo na treningu. Starši naj poskrbijo, da je otrok primerno napravljen za trening. V primeru zamude na trening se obvesti trenerja, če je možno takoj, oziroma kasneje ob prihodu na trening. V času treninga, ko poteka vadbeni proces, se trenerja in igralk ne moti oziroma kliče. Če mora katera izmed igralk predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trener je v času treninga zadolžen za otroke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Starši so na treningu lahko prisotni samo ob pogoju, da ne motijo vadbenega procesa. Odsotnost igralke s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti naj se sporoči trenerju vsaj dan prej, če je mogoče. Zbor igralk pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi igralk na tekmo. V pripravo spadajo preoblačenje, dajanje napotkov trenerja ter ogrevanje igralk. Da je vse to možno kvalitetno in v miru opraviti je potreben pravočasni prihod. Poleg pravočasnega prihoda na zbor igralk za tekmo pa je pomemben tudi izgled ekipe, ko pride na tekmo. Na tekmo se prihaja v klubski opremi, saj igralke predstavljajo ŽNK Radomlje in kraj od koder prihajajo. Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih v avtobusu naj bo tak kot je v našem klubu. Vsaka škoda, ki bo povzročena namerno bo poravnana s strani povzročitelja. Igralka pa bo disciplinsko obravnavana s strani disciplinske komisije.

10. NASTOPANJE IGRALK NA TURNIRJIH ZA DRUGE KLUBE
V primeru, da si drug klub želi, da nastopi igralka ŽNK Radomlje za njihovo ekipo na turnirju mora biti o tem predhodno obveščen vodja mladinske šole in dati pozitivno mnenje o tej zadevi. V primeru, da se otrok brez vednosti ŽNK Radomlje na lastno pobudo ali pobudo staršev odloči za nastop na turnirju drugega kluba je to kršenje klubskih pravil. V primeru, da starše ali igralke kličejo trenerji oziroma predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čimprej obvesti vodjo mladinske šole.

11. MLADINSKA ŠOLA ŽENSKEGA NOGOMETNEGA KLUBA RADOMLJE
Za vse vaše želje in pobude glede mladinske šole nogometa Radomlje se lahko obrnete na vodjo mladinske šole.


Radomlje, 01.08.2014

Pravilnik ŽNK Radomlje v PDF obliki (130kb)

Pristopna izjava za nove člane (pdf, 84kb)

Sponzorji

sportalarm24.de VAR-IKS Trimer MOJE-LECE.si TSGE Avto Cerar Picerija Jaka Ženski nogomet Kalcer Car Center Cerar Domžalec.si Športni park Radomlje topdom