top of page

Mladi in zdravje

Updated: Dec 23, 2018


Avtorica: Renata Vinčec, prof. šp. vzg.


Telesna nedejavnost ima za posledico številne negativne spremembe. Škof s sodelavci (2016) navaja, da zaradi nedejavnosti in slabe kondicije peša zdravje že v otroštvu. Upad telesne dejavnosti, neustrezne prehranske navade in slaba telesna zmogljivost mladih ljudi so vir njihovega slabega zdravja; negativne spremembe telesne sestave in stanja prehranjenosti. Bolezni srca in ožilja ter presnovne bolezni postajajo pediatrični problem, vse več je depresije in drugih duševnih motenj. Prav tako pa se zaradi premalo telesne dejavnosti mladi vse težje soočajo s šolskimi obveznosti, postajajo gibalno/biološko pomanjkljivi, odtujeni in morda sovražni do sebe in drugih.

Študije kažejo, da imajo gibalno manj sposobni in telesno manj aktivni učenci slabše ocene in nižji učni uspeh kot gibalno sposobnejši in aktivnejši otroci. Redna, primerna in mladim prilagojena telesna dejavnost je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in duševni razvoj. Študije kažejo na izboljšanje kostnega zdravja, izboljšanje markerjev srčno-žilnega in metaboličnega zdravja, ustrezno sestavo telesa in zmanjšanje simptomov depresije. Bodimo zgled mladim in izkoristimo vsak prosti trenutek za gibanje!Literatura:


How much physical activity do adults need? Center for Disease Control and Prevention. Pridobljeno iz http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/adults/index.htm

​Physical activity. World Health Organization. Pridobljeno iz http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/

Škof, B. (2016). Šport po meri otrok in mladostnikov: pedagoški, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.

137 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page