top of page

VREDNOTE, KI JIH GOJIMO V ŽNK RADOMLJE

10 TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOT

Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in ravnotežen razvoj se v ŽNK Radomlje držimo naslednjih pravil:

 

  1. Otroka ne silim v šport!

  2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!

  3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair play-a! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!

  4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!

  5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!

  6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!

  7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!

  8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom!

  9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!

  10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti.

 

 

 

 

 

 

bottom of page