Kako podpreti delovanje kluba

1.POSAMEZNIKI - Namenite 1% DOHODNINE DO KONCA MAJA 2021

Po novem lahko vsak davčni zavezanec rezident nameni do 1,0% dohodnine (ne več le 0,5%) za financiranje športnih društev, ki imajo status društva v javnem interesu. Takšna donacija za vas ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer plačate državi.

Rok oddaje za namenitev dela dohodnine za 2020 je zaradi epidemije podaljšan do 31. 5. 2021. S klikom na www.olympic.si/podarim/28455550 pristanete na strani Olimpijskega komiteja Slovenije in v parih korakih uredite donacijo dohodnine za ŽNK Radomlje.

 

2. PODJETJA - donacija z 0,3% davčno olajšavo

Ženski nogometni klub Radomlje ima dodeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa, na podlagi katerega pravne osebe (podjetja, s.p.) lahko donirajo 0.3% obdavčenega prihodka klubu in tako uveljavljajo davčno olajšavo z znižanjem davčne osnove. Več o tem v 59. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2-NPB14, olajšava za donacije)* http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687# in v obrazcu:

3. Nakažite donacijo na klubski TRR  

Najlepša hvala za vašo pomoč. Vaša podpora nam veliko pomeni in omogoča delovanje kluba.