top of page

Vodstvo in uprava


Predsednica

 


Podpredsednik


Izvršni odbor


Nadzorni odbor


Disciplinska komisija 


Sekretarka


Blagajnik


Stiki z javnostmi

Vodja tržnega komuniciranja

 

Vodja tekmovanj
 

Vodja mladinskega programa

Vodja dekliških nogometnih

krožkov v osnovnih šolah

Zdravnik

Kineziologinja


Fizioterapevtka

Koordinatorka mednarodnih

 tekmovanj

Fotograf

Oblikovanje spletne strani


Andreja

Leskovšek McQuarrie


Matjaž Marinšek


Andrej Jereb
Marika Prošek
Boštjan Podkrajšek
Vid Šere
Simona Vrhovnik
Manca Jereb


Tomaž Strgar
Boštjan Pavlič
Mojca Šraj


Miroslav Adam

Tone Završan

Dora Belavić


Manca Jereb


Saša Pucelj


Peter Dominko

Alja Pahor

 

Aleš Brinovec

Karmen Ulbin

Tija Vrhovnik

dr. Krištof Knap

Kaja Bratina


Manca Jereb

Kaja Jerina

Tomaž Strgar

TSM Productions

bottom of page