Vodstvo in uprava


Predsednica

 


Podpredsednik


Izvršni odbor


Nadzorni odbor


Disciplinska komisija 


Sekretarka


Blagajnik


Stiki z javnostmi


Vodja tekmovanj

 

Strokovni vodja trenerjev
 

Vodja mladinskegaprograma

Vodja otroške nogometne šole

Vodja dekliških nogometnih

krožkov v osnovnih šolah

Zdravnik

Kineziologinja


Fizioterapevtka

Koordinatorka mednarodnih

 tekmovanj

Fotograf

Vodja varnosti

Urejanje spletne strani


Andreja

Leskovšek McQuarrie


Matjaž Marinšek


Andrej Jereb
Marika Prošek
Boštjan Podkrajšek
Vid Šere
Simona Vrhovnik
Manca Jereb


Tomaž Strgar
Boštjan Pavlič
Mojca Šraj


Miroslav Adam

Tone Završan

Dora Belavić


Manca Jereb


Simona Vrhovnik


Alja Pahor

Aleksander Stefanovič

 

Nina Čebin

Karmen Ulbin

Marika Prošek

Romana Juračič

dr. Krištof Knap

Kaja Bratina


Manca Jereb

Kaja Jerina

Tomaž Strgar

Aleš Brinovec

TSM Productions