top of page

ZAVEZA O VAROVANJU OTROK

V Ženskem nogometnem klubu Radomlje se zavezujemo, da bomo zagotavljali, da bo nogomet zabaven in varen za vse sodelujoče otroke in mladostnike, ne glede na njihovo starost, sposobnosti ali stopnjo vključenosti. Vsakdo, ki deluje v imenu ŽNK Radomlje ali je član kluba, ne glede na svoj položaj in pristojnosti, se mora zavedati svoje dolžnosti varovanja in spodbujanja otrokovega dobrega počutja ter odgovornosti za sprejemanje ustreznih ukrepov za uresničevanje te odgovornosti.

Na igrišču in zunaj njega se bom vzorno športno obnašal in bil otrokom zgled tako, da:

 

 • bom vedno spoštoval pravice, dostojanstvo in vrednost vseh, ki sodelujejo v igri, ne glede na starost, raso, barvo kože, etnično, narodnostno ali družbeno poreklo, spol, invalidnost, jezik, vero, politično ali drugo mnenje, ekonomsko stanje, rojstvo ali kateri koli drugi status, spolno usmerjenost ali kateri koli drugi razlog,

 • bom upošteval pravila in poudarjal zabavni del igranja nogometa,

 • bom spodbujal pošteno igro in visoke standarde vedenja,

 • ne bom nikoli podžigal ali dopuščal nasilnega, zmerljivega ali žaljivega vedenja ali jezika,

 • bom vedno podpiral prizadevanja otrok in jih cenil bolj kot samo zmago.

Kontakti za varovanje otrok pred zlorabami, v primeru pomislekov:

ŽNK Radomlje: 

1. Marika Prošek, tel. 041 427 678, koordinatorka za varovanje otrok

2. Manca Jereb, tel. 040 137 644, v primeru, da koordinatorka ni na voljo

 

Center za socialno delo Domžale (za obljubljansko 1 področje)

CSD Domžale, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

Tel. (01) 724 63 70

gpcsd.domza@gov.si

 

 

 

 

 

 

UNICEF-ove Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organiziramo v UNICEF-u Slovenija in jih seznanimo, kako pomagati otrokom v stiski.

https://www.varnetocke.si/

https://www.varnetocke.si/kdaj-jih-poiscemo

Varna točka v Radomljah: Bife Rondo, Cesta borcev 5

 

KAM ALI NA KOGA SE LAHKO OBRNEŠ?

 • Povej odrasli osebi, ki ji zaupaš (starši, sorodniki, učitelji, mamina prijateljica ...).

 • Prijatelj, ki ti bo nudil oporo.

 • UNICEF-ove Varne točke

 • TOM telefon 116111

 • Policija 113

 • 080 11 55 SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

V času, ko ostale linije niso aktivne, lahko vedno pokličeš 113 oz. v primeru poškodb 112. 

bottom of page