top of page

Vabilo na izredni občni zbor

Spoštovane člane Ženskega nogometnega kluba Radomlje vabimo v petek, 27. 9. 2019 ob 17.00 na izredni občni zbor ŽNK Radomlje. Zbor bo potekal v Kulturnem domu Radomlje (Prešernova 43, 1235 Radomlje), v Kodrovi dvorani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda

2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles:         - Delovno predsedstvo (trije člani)         - Verifikacijska komisija (trije člani)         - Overitelja zapisnika (dva člana)         - Zapisnikar 3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje občnega zbora 4. Predstavitev predloga Izvršnega odbora za spremembe in pojasnitve v statutu glede članstva v klubu in volitve za sprejem predloga.

MOJ, TVOJ, NAŠ KLUB!

42 views0 comments

Comments


bottom of page