top of page

Vabilo na občni zbor

Updated: Jun 11, 2019

Spoštovane člane Ženskega nogometnega kluba Radomlje in prijatelje radomeljskega ženskega nogometa vabimo na REDNI OBČNI ZBOR ŽNK RADOMLJE, ki bo v

sredo 19. 6. 2019 ob 19.00 v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, 1235 Radomlje.


Seznanili se bomo z delovanjem kluba v preteklem letu, sprejeli morebitne spremembe v statutu društva in potrdili usmeritve društva za prihodnost.


DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda 2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles:         - Delovno predsedstvo (trije člani)         - Verifikacijska komisija (trije člani)         - Overitelja zapisnika (dva člana)         - Zapisnikar 3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje občnega zbora 4. Letno poročilo za 2018 in seznanitev z delovanjem kluba v sezoni 2018/2019 5. Predstavitev in potrditev plana za sezono 2019/2020 in smernice za naprej 6. Predlog spremembe točke v statutu, ki definira članstvo v klubu 7. Predstavitev spremembe v Izvršnem in Nadzornem odboru ŽNK Radomlje in volitve 8. Pobude in predlogi

Vabljeni!

92 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page