top of page

Vabilo na REDNI LETNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE

Updated: Mar 7, 2020

Spoštovane člane Ženskega nogometnega kluba Radomlje in prijatelje radomeljskega ženskega nogometa vabimo na REDNI LETNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE.


Redni letni zbor članov bo v petek, 20. 3. 2020 ob 17:30 v Kulturnem domu Radomlje (Kodrova dvorana Prešernova 43, Radomlje).


Seznanili se bomo z delovanjem kluba v preteklem letu in potrdili usmeritve društva za prihodnost.


DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda.

2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles:

- Delovno predsedstvo

- Verifikacijska komisija

- Overitelja zapisnika

- Zapisnikar

3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje občnega zbora.

4. Letno poročilo za 2019 in seznanitev z delovanjem kluba v sezoni 2019/2020.

5. Predstavitev plana za sezono 2020/2021 in smernice za naprej.

6. Pobude in predlogi.


Člane do 15. leta starosti na zboru zastopajo in v njihovem imenu glasujejo zakoniti zastopniki (starši ali skrbniki). Predlagamo, da člani s seboj prinesete klubsko izkaznico.


37 views0 comments

Comments


bottom of page