top of page

Vabilo na redni zbor članov

Izvršni odbor Ženskega nogometnega kluba Radomlje vabi spoštovane člane kluba na


REDNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE

Sreda, 17. 6. 2020 ob 18:00

Kulturni dom Radomlje, Kodrova dvorana

Prešernova 43, Radomlje


Seznanili se bomo z delovanjem kluba v preteklem letu in potrdili usmeritve društva za prihodnost.


DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in pregled dnevnega reda.

2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles:

        - Delovno predsedstvo (trije člani)

        - Verifikacijska komisija (trije člani)

        - Overitelja zapisnika (dva člana)

        - Zapisnikar.

3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje občnega zbora.

4. Letno poročilo za 2019 in seznanitev z delovanjem kluba v sezoni

    2019/2020.

5. Predstavitev plana za sezono 2020/2021 in smernice za naprej.

6. Članarina in vadnine za 2020/21.

7. Potrditev Disciplinskega pravilnika kluba.

8. Pobude in predlogi.


Vabljeni!


48 views0 comments

Komentarze


bottom of page