top of page

REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE

Ženski nogometni klub Radomlje obvešča, da bo

REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE

v torek, 11. aprila 2023, ob 18:00, v Kulturnem domu Radomlje.

Vodstvu kluba se izteka mandat, kar pomeni, da bo zbor članov kluba obenem tudi volilni zbor. Volili bomo novega predsednika, sekretarja in organe kluba (izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo).


Vse, ki bi želeli kandidirati za položaje v vodstvu kluba prosimo, da najkasneje do 31. marca 2023 pošljejo vlogo o kandidaturi na elektronski naslov: info@znk-radomlje.si.


Poleg volitev se bomo seznanili z delovanjem kluba v preteklem letu in potrdili usmeritve društva za prihodnost.


TOČKE DNEVNEGA REDA

1. Otvoritev zbora in pregled dnevnega reda

2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje zbora članov kluba

4. Letno poročilo in seznanitev z delovanjem kluba v letu 2022

5. Predstavitev in potrditev finančnega poročila za 2022

6. Seznanitev s prispelimi prijavami kandidatov za organe ŽNK Radomlje za obdobje 2023-2028 in predstavitve kandidatov

7. Volitve organov kluba

8. Pobude in predlogi28 views0 comments

Comments


bottom of page