top of page

REDNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE


Izvršni odbor Ženskega nogometnega kluba Radomlje vabi spoštovane člane kluba na


REDNI ZBOR ČLANOV ŽNK RADOMLJE


Torek, 22. marec 2022, ob 18:00

Kulturni dom Krajevne skupnosti Radomlje


Seznanili se bomo z delovanjem kluba v preteklem letu in potrdili usmeritve društva za prihodnost.


TOČKE DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev zbora in pregled dnevnega reda

2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

3. Pregled, seznanitev in potrditev zapisnika zadnje seje zbora članov kluba

4. Letno poročilo za 2021 in seznanitev z delovanjem kluba v sezoni 2021/2022

5. Predstavitev in potrditev finančnega poročila za 2021

6. Predstavitev načrtov za sezono 2022/2023 in smernice za naprej

7. Pobude in predlogi33 views0 comments

Comments


bottom of page